20
1 2

Sạc laptop Sony PCG-71811W

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony SVE 15 Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony SVF 14 Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony SVS 13 Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony SVS 14 Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony SVS 15 Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VGN-CR Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VGN-CS Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VGN-F2 Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC- EL Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-CW Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-EB Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-EE

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-EG Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-F Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-NW Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-S Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-SB

280.000 

Điện áp vào (input) 100V-240V
Điện áp ra (output) 19,5V-3,9A/4,74A
Công suất 75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5*4.4 (Chuẩn chung dòng laptop Sony vaio)
Tần số làm việc 50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm Dây nguồn
Hãng sản xuất SONY
Bảo Hành 12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-SB Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  Sony
Bảo Hành  12 tháng

Sạc laptop Sony VPC-W Series

280.000 

Điện áp vào (input)  100V-240V
Điện áp ra (output)  19,5V-3,9A/4,74A
Công suất  75W/90W
Chuẩn chân cắm Φ6.5 x 4.4 (Chuẩn chung dòng laptop sony)
Tần số làm việc  50 -60 Hz
Phụ kiện đi kèm  Dây nguồn
Hãng sản xuất  sony
Bảo Hành  12 tháng

1 2