20
1 2 14 15

Bàn phím Dell Inspiron 13z N311z

220.000  200.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 13z N311z
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 14Z N411Z

220.000  200.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 14Z N411Z
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 15 15-5000 5547 zin

250.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 15 15-5000 5547
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 15 3541 3542 zin

250.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 15 3541 3542
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3420

220.000  200.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3420
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3421

220.000  200.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3421
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3442

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3442, 15 3442, 15 3000 3442
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3443

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3443, 15 3443, 15 3000 3443
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3445

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3445, 15 3445, 15 3000 3445
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3446

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3446, 15 3446, 15 3000 3446
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3451

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3451, 15 3451, 15 3000 3451
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3458

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3458, 15 3458, 15 3000 3458
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3520

220.000  200.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3520
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3541

260.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3541, 15 3541, 15 3000 3541
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 3543

250.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 3543
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 5425

220.000  200.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 5425
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 5442

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 5442, 15 5442, 15 3000 5442
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 5445

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 5445, 15 5445, 15 3000 5445
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 5447

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 5447, 15 5447, 15 3000 5447
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

Bàn phím Dell Inspiron 5448

260.000  220.000 

 • Bàn phím chất lượng cao tương đương bàn phím gốc.
 • Thay cho laptop Dell Inspiron 5448, 15 5448, 15 3000 5448
 • Giao diện: Tiếng Anh ( chuẩn US)
 • Màu sắc: Màu đen
 • Tình trạng: Mới 100%
 • Bảo hành 6 tháng 1 đổi mới 1 nếu sản phẩm lỗi kỹ thuật

1 2 14 15